W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Burmistrz Miasta Brańsk przypomina
wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA
ODPADÓW, wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r.
poz.701 z późn. zm.).
 
Przy spalaniu odpadów do środowiska uwalnianych jest wiele szkodliwych substancji
mających wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz negatywnie oddziałują na środowisko
naturalne. W piecach domowych bezwzględnie nie wolno palić: plastikowych pojemników
i butelek po napojach, zużytych opon i innych odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw
sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, odzieży, obuwia i sztucznej
skóry, opakowań po farbach, lakierach, klejach, chemikaliach, rozpuszczalnikach
czy środkach ochrony roślin, pozostałości farb, lakierów czy klejów, plastikowych toreb
z polityenu, baterii, sprzętu RTV i AGD, styropianu, przewodów i kabli, papieru
bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
 
Spalanie odpadów w domowych paleniskach powoduje również pogorszenie stanu
technicznego urządzeń i przewodów kominowych oraz osadzanie się sadzy, co w rezultacie
może powodować zapalenie i doprowadzić do pożaru.
 
Zgodnie z art.191 ustawy o odpadach „Kto (…) termicznie przekształca odpady
poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
W trosce o zdrowie apeluję do mieszkańców, aby w piecach domowych spalać tylko
i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości
życia dla nas wszystkich.