4 BIULETYN do druku papierowego 1 page 001

BRAŃSKIE SKARBY.
ARCHEOLOGICZNE WĘDRÓWKI W PRZESZŁOŚĆ


Wernisaż wystawy odbędzie się w niedzielę 26 września 2021 r. o godz. 15.00 w Zespole
Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ul. Armii Krajowej 7.


Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii
Krajowej w Brańsku zapraszają na wystawę ,,Brańskie skarby. Archeologiczne wędrówki w
przeszłość”. Pod tym nieco tajemniczym i wiele obiecującym tytułem kryje się ekspozycja,
która poprowadzi nas na wędrówkę w przeszłość Brańska i okolic. Przeszłość odkrywaną
zarówno dzięki przypadkowym znaleziskom jak i prowadzonym przez wiele lat naukowym
pracom archeologicznym. Temat zwizualizują plansze prezentujące w interesujący sposób
najciekawsze materiały oraz zdjęcia z prac terenowych - wykopalisk. Atrakcją będzie pokaz
oryginalnych zabytków ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, wśród nich
słynnego skarbu z Brańska, który obejrzeć będzie można w dniu wernisażu.

W programie:
- prelekcja Ireneusza Kryńskiego „Opowieść o skarbach”
- rozstrzygnięcie konkursu „Na Zamczysku”
- pokaz wypieku podpłomyków w wykonaniu pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury
Ludowej

Wystawa przygotowana przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Komisarz wystawy, teksty: Ireneusz Kryński

INFORMACJA O SPOTKANIU 1 page 001

Burmistrz Miasta Brańsk

zaprasza do udziału w konkursie wszystkich, którzy będą zaszczepieni w przedziale czasu:

1 LIPCA 2021 - 30 PAŹDZIERNIKA 2021.

NA ZWYCIĘZCÓW LOSOWANIA CZEKA PIĘĆ TALONÓW O WARTOŚCI 2 000,00ZŁ

KAŻDY NA ZAKUP DOWOLNEGO SPRZĘTU AGD lub RTV.

szczepm

MIEJSKI KONKURS
PROMUJĄCY SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

pod hasłem „STOP COVID-19 - Zaszczep Się!”

ogłoszony w ramach wzmocnienia ogólnopolskiej kampanii #Szczepimy Się

Szczegóły w Regulaminie w załączniku

 

 

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brańsku
ze środków finansowych Województwa Podlaskiego

W związku z realizacją umowy zawartej dnia 08 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim
a Miastem Brańsk, ze środków finansowych Województwa Podlaskiego oraz Miasta Brańsk, za łączną
kwotę 6042,00 zł dokonano zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Brańsk.

linkaKoło

rzutka na pasiekamizelka

Zestaw ratownictwa wodnego I

240747630 944819699722293 1731876099028951012 n
Bateria akumulator do latarek Streamlight Survivor B-90316

Brańsk 30.08.2021 grafika

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.08.2021 r. w godz. 7:00-11:00 w Punkcie Spisowym
zorganizowanym na Placu Targowym w Brańsku przy ul. Mickiewicza będzie istniała możliwość
skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku w dopełnieniu obowiązku
spisowego w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Informacje, które zostaną zebrane od milionów Polaków pozwolą na aktualny opis naszego kraju i
jego mieszkańców. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania rozwojowe stojące przed naszym
krajem, jak i jego poszczególnymi terytoriami (województwami, gminami). Spis to niezwykle ważne
przedsięwzięcie, przeprowadzane raz na 10 lat. Jego wyniki, przez najbliższe lata, będą
wykorzystywane do kreowania różnych polityk publicznych, np. edukacyjnej, zdrowotnej,
demograficznej, czy rynku pracy.
Więcej informacji na temat NSP 2021 znajduje się na stronie internetowej: https://spis.gov.pl.
Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek. Pamiętajmy, że #LiczySięKażdy i #LiczymySięDlaPolski!

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021
osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu
internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl.

Obowiązku spisowego można dopełnić także dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i
przekazując dane. Dzwoniąc na infolinię respondenci mogą skorzystać także z pomocy konsultantów w
samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach
spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.
Dla osób, które chcą dokonać samospisu internetowego, ale nie mają możliwości np. z powodu braku
dostępu do Internetu, w urzędach statystycznych oraz urzędach obsługujących wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast, zostały udostępnione pomieszczenia i sprzęt komputerowy do realizacji samospisu.
Istnieje też możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku
spisowego. Lista miejsc, w których można dokonać samospisu została opublikowana na stronie
internetowej GUS (stat.gov.pl).

W celu ułatwienia dokonania samospisu Urząd Statystyczny w Białymstoku we współpracy z Gminnymi
Biurami Spisowymi organizuje także tzw. mobilne punkty spisowe w różnych miejscach na terenie
województwa podlaskiego. Informacje o mobilnych punktach spisowych w województwie podlaskim
można znaleźć w aktualnościach na stronie internetowej http://bialystok.stat.gov.pl/ oraz na profilu
Urzędu Statystycznego w Białymstoku na Facebook’u.

W uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie możespisać się przez
Internet lub przekazać danych poprzez infolinię spisową) z mieszkańcami będą kontaktowali się
telefonicznie lub osobiście rachmistrzowie spisowi, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku
spisowego.Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99
99.

W przypadku, gdy zadzwoni lub przyjdzie rachmistrz spisowy nie można odmówić przekazania mu
danych, uzasadniając odmowę na przykład realizacją samospisu w przyszłości.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:
- specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
- kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Slajd1Slajd2

Podkategorie