W linku pytania jakie znajdą się na Narodowym Spisie Powszechnym: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Na konkurs wpłynęło osiem różnych prac. Po wstępnej weryfikacji prac, celem sprawdzenia pod katem plagiatu, do oceny dopuszczono siedem par projektów logo (kolorowy i czarnobiały). Do jednej z prac nie dołączono oświadczenia o własnoręcznym wykonaniu. Po sprawdzeniu w Internecie – praca okazała się plagiatem.

Jury konkursowe w składzie:

Przewodniczący Jury: Burmistrz Miasta Brańsk – Eugeniusz Tomasz Koczewski

Wiceprzewodnicząca Jury: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Brańsk – Anna Teresa Mortel

Członek Jury: Radna Miasta Brańsk – Magdalena Angielczyk

Członek Jury: Radny Miasta Brańsk – Paweł Buśko

Członek Jury: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku – Marzanna Chwaszczewska

Członek Jury: Pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku – Grzegorz Klinicki

W wyborach tajnych wyłonili laureatów:

1 000 PLN za I miejsce Zdobywcą I miejsca została Ewa Niewiarowska z sumą punktów: 60

logo ewa kolor svg

500 PLN za II miejsce Zdobywcą II miejsca została Agnieszka Konstantynowicz z sumą punktów: 41

Logo Brańska 1

300 PLN za III miejsce Zdobywcą III miejsca została Paulina Czarniawska z sumą punktów: 36

JPG kolor LOGO BRAŃSKA KONKURS

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się w Urzędzie Miasta Brańsk. Czeki z nagrodami przekazała zwycięzcom Pani Wiceburmistrz Miasta Brańsk Joanna Witkowska. 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku w imieniu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju jest
prowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski.
Jest ono realizowane raz na 10 lat. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca
zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jesteśmy zobowiązani do
przeprowadzenia samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji
znajdującej się na stronie spis.gov.pl.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na
infolinię spisową nr tel. 22 279 99 99 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”.
Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk. Można skorzystać
również z pomocy pracowników urzędu przy wypełnianiu formularza spisowego.

Z respondentami, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz spisowy w
celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego lub w drodze wywiadu bezpośredniego.

Pamiętajmy o tym, że dane zebrane w spisie będą mogły stanowić podstawę
podejmowania decyzji gospodarczych i społecznych w kolejnych latach oraz
przygotowywania planów rozwojowych naszego kraju, województw, jak i naszych małych
ojczyzn, jakimi są gminy. Udział w spisie jest zatem nie tylko naszym obowiązkiem, ale
także prawem. Rozwój kraju jest przecież ważny dla nas wszystkich.

Zwracamy się do Państwa z apelem o poświęcenie swego czasu i spisanie się przez
Internet. Będzie to Państwa wkład w nasze wspólne dobro.

 

MSZĘ ŚWIĘTĄ PAMIĘCI

POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

ODPRAWIŁ KS. ROBERT FIGURA.

WIEŃCE PRZED POMNIKIEM ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH złożyli:

BURMISTRZ MIASTA BRAŃSK

Eugeniusz Tomasz Koczewski

WICEBURMISTRZ MIASTA BRAŃSK

Joanna Witkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA BRAŃSK

Heronim Edward Bolesta

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU Marzanna Chwaszczewska

Grzegorz Klinicki

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. AK W BRAŃSKU

Jarosław Jakimiuk

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. AK W BRAŃSKU

Anna Skowrońska

Ks. Robert Figura

znicze przy pomniku zapalili:

KRZYSZTOF PRZEŚNIAK - PIS W BRAŃSKU

DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNA - HARCERZE POD OPIEKĄ Ks. Roberta Figury

ORAZ

MIESZKAŃCY BRAŃSKA

ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM POLEGŁYM ZA POLSKĘ CZEŚĆ I CHWAŁA

Wyniki i ustalenia w załącznikach.

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku ogłasza nabór na Kierownika Brańskiego Klubu Seniora.

Więcej informazji w załączniku.

Burmistrz Miasta Brańsk - Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Brańsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Miasta Brańsk - Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Brańsk ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Linki do artykułu i wniosku poniżej.

Plakat nabór rachmistrzów page 001

Na podstawie Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych
tych organizacji, Burmistrz Miasta Brańsk, ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały
Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk
w roku 2021”.

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Brańsk w roku 2021”.

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu
Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

III. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały
i formularza zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk
https://bransk.um.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl.
Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna będzie
w Referacie Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk, przy ul. Rynek 8 pok. Nr 13.

IV. MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze zgłaszania opinii można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście
do siedziby Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, Sekretariat (pok. Nr 10),
w godz. poniedziałek 7.30-17.00
              wtorek - czwartek 7.30 -15.30
              piątek 7.30 -14.00

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. STANOWISKO MERYTORYCZNE

Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Pani Magdalena Sycewicz,
pok. 13, tel. 85 7375005 w. 25.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

Podkategorie