Do 30 czerwca można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 r.

Cena za 1 tonę węgla orzech/ ekogroszek – 1 700,00 zł.

Zmieniły się zasady sprzedaży:

  • wydłużono okres działania ustawowego systemu dystrybucji węgla, co oznacza, że mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca, a sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
  • brak limitu ilościowego – niezależnie, czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
  • węgiel dla mieszkańców innych gmin - zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

 

wegielzdj

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk ul. Rynek 8 ( pok. nr 10)

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 

 Po dokonaniu płatności w kasie urzędu Miasta Brańsk i otrzymaniu faktury, węgiel będzie można odebrać z placu Przedsiębiorstwa IWO Janusz Adamczuk przy ulicy Bielskiej 47 w Brańsku.

232 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W BRAŃSKU.
Mszę świętą w intencji Ojczyzny celebrował Proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Brańsku dr Andrzej Ulaczyk. Po uroczystej Mszy Poczty Sztandarowe, władze miasta, przedstawiciele zakładów pracy, jednostek organizacyjnych, partii i stowarzyszeń przeszli w pochodzie na plac miejski, gdzie odbyła się dalsza część Majowego Święta Konstytucji.
Kwiaty przed pomnikiem konstytucji 3 Maja złożyli:
• Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Koczewski,
Przewodniczący Rady Miasta Brańsk Heronim Edward Bolesta,
Wiceburmistrz Miasta Brańsk Joanna Witkowska.
• Następna wiązanka była od PIS-u koła w Brańsku, którą złożyli Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani Agata Puchalska oraz Radny Miasta Brańsk pan Krzysztof Prześniak.
• Kwiaty złożyła pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku Bogumiła Małgorzata Kujawska.
• W imieniu dzieci, nauczycieli, pracowników i rodziców Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku wiązanką złożyła delegacja przedszkola na czele z panią dyrektor pani Małgorzatą Sycewicz.
• Kolejną delegacją z kwiatami były panie z KGW „Bona” pani Sylwia Krasucka, pani Wioleta Włostowska i pani Dorota Wróblewska.
• Wiązankę od Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku składała dyrekcja szkoły pan dyrektor pan Marek Michałowski i wicedyrektor pani Anna Skowrońska wraz z młodzieżą z LZPiT Skowronki.
• Wiązankę z Posterunku Policji w Brańsku złożyli pani kierownik aspirant sztabowy pani Katarzyna Iwaniuk i sierżant sztabowy pan Grzegorz Kondrat.
• W imieniu mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Brańsku kwiaty złożyła delegacja na czele z panią dyrektor DPS panią Anną Klinicką
• Również strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku panowie Sławomir Kujawski i Jarosław Mortel złożyli kwiaty przed pomnikiem.
• Wiązankę złożyła 15 Harcerska Drużyna Inki z drużynową instruktorem przewodnikiem druhną Lucyną Oleksiewicz
• W imieniu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej wiązankę składał prezes spółdzielni pan Andrzej Krzemień wraz z panem Wojciechem Czapskim
• Wiązankę od Zrzeszenia Przedsiębiorców Ziemi Brańskiej złożyła delegacja na czele z panią prezes Katarzyną Syczewską - Woroncow
• Kwiaty z Banku Spółdzielczego w Brańsku złożył Wiceprezes Andrzej Porzeziński
• Ostatnia wiązanka kwiatów została złożona przez Radnych Miasta Brańsk panów Wojciecha Wasilewskiego, Walentego Kołoszko i Edwarda Dąbrowskiego
Po złożeniu kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski. Mówił że: „Konstytucja była przełomowa z wielu punktów widzenia. Umożliwiała sprawne działanie sejmu, z którego wyrugowano liberum veto", wprowadzono głosowanie większością, a decyzje sejmu nie mogły być kwestionowane przez sejmiki. Stworzyła władzę wykonawczą z rządem zwanym Strażą Praw i niemalowanym", a realnie działającym królem na czele, przyjmując monteskiuszowski trójpodział władzy. Trójpodział władzy Monteskiusza polegał na wyodrębnieniu władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Rządzący na mocy pierwszej z nich stanowią prawa, druga pozwala na podejmowanie ważnych dla państwa decyzji, a trzecia na karaniu zbrodni lub rozsądzaniu sporów. Twórca takiego podziału władzy przekonywał, ze ich łączenie przez jedną osobę lub urząd oznacza brak wolności i prowadzi do tyrani.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja miało być impulsem do odnowy Rzeczpospolitej i uniezależnienia jej od Rosji. Na to nie godziła się Katarzyna Wielka, która pod pretekstem obrony wolności, wysłała do Polski rosyjską armię. W efekcie Polska przegrała wojnę, której konsekwencją był II rozbiór Polski. Mimo upływu wieków nadal największym zagrożeniem dla Polski i Europy są imperialne zakusy Rosji.
Konstytucja obowiązywała krótko, ale była bardzo ważna. Po pierwsze obca przemoc, choć na chwilę ustała, a po drugie pokazała, że mamy elity, które wiedzą jak Polskę naprawić i jak umiejętnie to przeprowadzić. Przywracała szacunek dla państwa i siebie samego Konstytucja 3 maja stała się ogromnie ważną spuścizną na długie lata niewoli.
Można śmiało powiedzieć, ze dzięki pamięci o Konstytucji 3 Maja w trudnych momentach
dziejowych, podczas zaborów, okupacji niemieckiej i w czasie PRL, przetrwał w nas duch
patriotyzmu. Okazała się również dowodem na przynależność Polski, pod względem
kulturowym i politycznym, do krajów Europy Zachodniej.
Przesłanie Konstytucji 3 Maja zawiera obok dumy i wdzięczności twardy obowiązek pilnowania wolności. Musimy się o nią troszczyć, gdyz blisko i daleko - nie brakuje potężnych i podstępnych przeciwników wolności, którzy chcieliby oderwać nas od Europy i wyekspediować na Wschód
Dzisiaj naszym zadaniem jest stać na straży niepodległości, praworządności i wolności naszej Ojczyzny. Tradycji i wartości cywilizacji europejskiej, budowanej przez stulecia. Mądre korzystanie z doświadczenia i dorobku naszych przodków jest gwarancją dobrej przyszłości Polski. Ustawa zasadnicza ustanawia i określa lad i porządek w państwie. Jej przepisy są powszechnie obowiązujące i muszą być przestrzegane niezależnie od warunków i okoliczności. Stanowi to podstawę stabilności ustrojowej i społecznej państwa.
Niech wartości towarzyszące twórcom Konstytucji 3 maja będą obecne w sercach każdego z nas Brońmy je i starannie pielęgnujmy. Wznieśmy się ponad podziały i własne interesy i solidarnie jako Polacy i Europejczycy deklarujmy: "Wiwat Polska, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!
Część artystyczną przygotowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku pod kierownictwem pani Doroty Krystosiak i pani Elżbiety Malinowskiej
oraz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” pod kierownictwem pana Mirosława Szymańskiego.
W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe
o Banku Spółdzielczego w Brańsku
o Zespołu Szkół im. AK w Brańsku
o Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku
o Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ”Solidarność”
Serdecznie DZIĘKUJMY wszystkim przybyłym za udział w uroczystości.
 

1 maja 2023 roku  na terenie placu miejskiego i ulic przyległych odbyła się cykliczna impreza plenerowa„2 ZLOT POJAZDÓW RETRO”. Uroczystego otwarcia zlotu dokonali Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski oraz Poseł RP Stefan Krajewski. Na zlot przybyło ponad 50 zabytkowych pojazdów. Piękna majowa pogoda sprzyjała spacerom i oglądaniu wspaniale utrzymanych pojazdów, jak też wspólnemu biesiadowaniu. Na zlocie w tym roku po raz pierwszy gościliśmy dwa ciągniki i nietypowy pojazd – drewniany wózek dziecięcy. Wszystkim właścicielom aut bardzo smakował bigos pani Ewy oraz grillowane przez pomysłodawcę zlotu pana Krzysztofa Kuczabę jagnię. Zwycięzcami nagrody publiczności w kategorii ciągnik zostali Ignacy i Romuald Kołoszko. Za najładniejszy motocykl publiczność uznała motorower Kunickiego Alana. Pierwsze miejsce w konkursie na samochód publiczności zajął Krzysztof Zawada, drugie – Dawid Kuczaba, a trzecie Artur Markowski.

 

zbiorka page 001

DEBATA SPOLECZNE

turnus

338387002 147083614981654 6484114818498158157 n

dni kultury 728x1030

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych w województwie podlaskim przeprowadzane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku – ankieterów statystycznych. Każdy ankieter posiada legitymację ze zdjęciem. Ponadto jego tożsamość można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku (tel. 85 749 77 44) lub na infolinię statystyczną (22 279 99 99). Weryfikacji tożsamości ankietera można dokonać również przy pomocy aplikacji dostępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

 

 

kwiecien2023

Podkategorie