9 lutego w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim z mieszkańcami miasta i gminy Brańsk w ramach tworzenia Mapy zagrożeń. W konsultacjach uczestniczyli m.in. Komendant Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim mł. insp. Anna Bajeńska, Burmistrz Miasta Czesław Sokołowski, Wójt Gminy Andrzej Jankowski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej i Kierownik Posterunku Policji w Brańsku oraz około 60 mieszkańców.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski w dniu 16 lutego 2016 roku ...

Badania przeprowadzane są przez ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów – metodą wywiadu telefonicznego. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez respondentów, w przypadku badań z zakresu rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny wprowadził możliwość samodzielnego wypełniania ankiet przez Internet. Na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl zamieszczona została aplikacja do wprowadzania danych oraz szczegółowa procedura postępowania.

W uzupełnieniu Ogłoszenia Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2016 roku ...

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2016 roku.

 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin zrzeszonych z LGD.

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Tomasz Koczewski | 85 7375362, 85 7375005 w. 23

Sekretarz Miasta

Joanna Witkowska | 85 7375005 w. 24

Skarbnik Miasta

Joanna Sopek | 85 7375087, 85 7375005 w. 29

Referat Finansowo-Budżetowy

główny księgowy | 85 7375087, 85 7375005 w. 29;
księgowość | 85 7375005 w. 28;
kasa i podatki | 85 7375005 w. 32

Referat Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

kierownik | 85 7375005 w. 30

Referat Wodociągów i Kanalizacji

kierownik | 85 7302846;
oczyszczalnia ścieków | 85 7375118
hydrofornia | 85 7302846

Urząd Stanu Cywilnego

kierownik | 85 7375005 w. 27

Stanowisko ds. oświaty, obsługi Rady Miasta i jej organów

85 7375005 w. 26

Stanowisko ds. ewidencji ludności i kadr

85 7375005 w. 26

Stanowisko ds. obronnych i obywatelskich

85 7375005 w. 26

Stanowisko ds. sekretariatu i spraw socjalnych

85 7375005

 

Eugeniusz Tomasz Koczewski

 41467010 172197793676771 1366430324665352192 o

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 11.00 i od 15.30 do 16.00. Na spotkanie z Burmistrzem można umówić się także w innym terminie, poprzez sekretariat Urzędu Miasta telefonicznie (tel. 85 7375005) lub osobiście (Brańsk ul. Rynek 8, pokój 10). Uzgadniając termin spotkania wskazane jest określenie przedmiotu sprawy i podanie danych kontaktowych.

Kadencja 2018-2023

 • Bolesta Heronim Edward - przewodniczący Rady Miasta
 • Renata Zawadzka - wiceprzewodniczący Rady Miasta
 • Angielczyk Magdalena
 • Buśko Paweł
 • Czapski Wojciech
 • Dąbrowski Edward
 • Dąbrowski Jerzy
 • Fiedorowicz Wojciech
 • Kołoszko Walenty
 • Kryński Jan
 • Pietrzykowski Łukasz
 • Prześniak Krzysztof
 • Święcki Krzysztof Waldemar
 • Wasielewski Grzegorz
 • Wasilewski Wojciech

Podkategorie