POD BIAŁO CZERWONĄ page 001

Bez tytułu

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2021/2022 następujące osiągnięcia:

  • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;
  • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
w Białymstoku na adres:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

do dnia 14 października 2022 r. (wniosek w załączeniu)

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/trwa-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce-3.html

zaproszenie na spotkanie BRANSK M page 001

ulotkaDIiia.pldlaUA

mObywatelDIIA.plUA

broszuraDiia.pl page 001

broszuraPZ page 001

Uwaga! Brak wody

Uprzejmie informujemy iż dnia 06 września 2022 r. w godzinach 11.30 - 14.00 z racji prac konserwacyjnych w hydroforni w Brańsku, zostanie wstrzymana dostawa wody na terenie całego miasta.

Zazwyczaj w ostatnią niedzielę sierpnia co roku w Brańsku odbywają się dożynki parafialne. W tym roku tradycję kontynuowano, jednak uroczystość została poszerzona o imprezę na placu miejskim pod nazwą „Miejsko – Parafialne Dożynki - Brańsk 2022”

Bezpośrednio po uroczystej mszy świętej starości dożynkowi, zaproszeni goście oraz mieszkańcy brańskiej parafii i delegacje z wieńcami dożynkowymi przeszły w procesji z kościoła na plac miejski. Zaraz po przemarszu Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Koczewski powitał wszystkich gości.

„Wielu ludziom ciężko jest docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. (...) Polacy zawsze byli solidarni, zawsze współczuli innym i pomagali w potrzebie, jak zachodziła konieczność walczyli o „wolność waszą i naszą”. I tym razem Polacy nie zawiedli, przyjęli pod swój dach miliony Ukraińców i podzielili się z nimi chlebem” - podkreślał Eugeniusz Koczewski.

Przemawiała również Agata Puchalska Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Swoje słowa do brańszczan skierował też Starosta Powiatu Bielskiego pan Sławomir Jerzy Snarski.

Starostowie dożynek Monika i Rafał Kondratowie wręczyli burmistrzowi chleb upieczony z tegorocznego ziarna, który to chleb burmistrz podzielił sprawiedliwie wśród ludzi na placu.

Na scenie zaprezentowała się najmłodsza grupa Skowronków, którym to publiczność nie szczędziła gromkich braw.

Ważną częścią imprezy był konkurs wieńców dożynkowych, który oceniała komisja w składzie: pani Agata Puchalska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani wiceburmistrz Brańska Joanna Witkowska, Przewodniczący Rady Miasta Brańsk pan Edward Bolesta, nowe władze szkoły i przedszkola w Brańsku pan Marek Michałowski i pani Małgorzata Sycewicz.

Przed sceną ustawione były wieńce ze wsi  Poletyły, Patoki, Glinnik, Oleksin, Popławy, Załuskie Kościelne oraz wieniec zrobiony przez harcerzy Inka z komitetem osiedlowym nr 1 , wieniec Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, jak też wieniec Koła Gospodyń Wiejskich "Bona" z Brańska. Jury konkursowe po naradach przyznało pierwsze miejsce wieńcowi KGW „Bona”, drugie wieńcowi z Popław i trzecie z Poletył.

Podczas tegorocznej imprezy dożynkowej wystąpiły miejscowe zespoły: Ale-Babki, Sami Swoi oraz Eksperyment. Z przyjezdnych wystąpił także chór z Zambrowa.

298573869 5336371739789096 5740713590232138453 n

Ankieta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy w wyniku konfliktu znaleźli się na terytorium wskazanych Państw Członkowskich. Pytania zawarte w ankiecie, dotyczą szerokiego zakresu zagadnień: dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą. Ankieta jest częścią szeregu działań FRA dotyczących wpływu wojny na prawa podstawowe w UE. Ustalenia będą stanowić wskazówkę Agencji dla UE i krajów przyjmujących, gdy będą one dopracowywać swoje wsparcie. FRA opublikuje wyniki ankiety w 2023 r.

Ankieta jest dostępna po kliknięciu na jeden z poniższych linków i pozostanie otwarta przez około miesiąc:

 

https://fra.europa.eu/ukr-survey-en (English)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-uk (Ukrainian)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-ru (Russian)

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety przez obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br. Ankieta ma na celu poznanie potrzeb uchodzców, ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość

 

 

Пані та панове,

Просимо Вас заповнити анонімну анкету громадян України, які прибули на територію Республіки Польща після 24 лютого цього року. Опитування має на меті дізнатися про потреби біженців, їхнє поточне сімейне та матеріальне становище, плани на майбутнє.

 

Bez tytułu

 

 

 

Ogłoszenie praca na zastępstwo page 001

Podkategorie