30 marca 2018 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Brańsk, w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 roku – obniżające wymiar pracy w okresie rozliczeniowym, zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Brańsk nr 1/2018 z 21 lutego 2018 r.)

1 marca SPZOZ w Bielsku Podlaskim otworzył w Brańsku nowy punkt podstawowej opieki zdrowotnej, obsługiwany przez lekarza, pielęgniarki i położną. Mieści się on w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brańsku przy ul. Jana Pawła II (dawny ośrodek zdrowia)

 

Od 1 lutego 2018 r. podatnicy VAT otrzymali do dyspozycji nowe, bezpłatne narzędzie do wysyłania JPK_VAT – aplikację e-mikrofirma. E-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. To intuicyjna aplikacja ułatwiająca najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.

Powiat Bielski współrealizuje projekt zintegrowany "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO",  współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Program umożliwia dorosłym mieszkańcom powiatu podniesienie kwalifikacji oraz nabycie umiejętności w formach kształcenia dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Preferowane są osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich, osoby w wieku 50+ oraz nieposiadające wykształcenia wyższego. Dofinansowanie odbywa się w ramach bonu edukacyjnego (do 9 i 15 tys. zł, z wkładem własnym od 12%). Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: 

http://www.powiatbielski.pl/pl/aktualnosci/nabor-na-szkolenia-zawodowe-i-kursy-dla-mieszkancow.html

Miasto Brańsk informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła dokumentacja na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Patoki – Brańsk’’. W związku z tym osoby zainteresowane, tj. posiadające nieruchomości przy w/w odcinku drogi, mogą zapoznać się z dokumentacją projektową do 25 stycznia 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Brańsk (7.30 do 15.30), w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pokój nr 3.

Brańsk, dn. 18.01.2018 r.

Podkategorie