Badania przeprowadzane są przez ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów – metodą wywiadu telefonicznego. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez respondentów, w przypadku badań z zakresu rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny wprowadził możliwość samodzielnego wypełniania ankiet przez Internet. Na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl zamieszczona została aplikacja do wprowadzania danych oraz szczegółowa procedura postępowania.

W uzupełnieniu Ogłoszenia Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2016 roku ...

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2016 roku.

 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin zrzeszonych z LGD.

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Tomasz Koczewski | 85 7375362, 85 7375005 w. 23

Sekretarz Miasta

Joanna Witkowska | 85 7375005 w. 24

Skarbnik Miasta

Joanna Sopek | 85 7375087, 85 7375005 w. 29

Referat Finansowo-Budżetowy

główny księgowy | 85 7375087, 85 7375005 w. 29;
księgowość | 85 7375005 w. 28;
kasa i podatki | 85 7375005 w. 32

Referat Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

kierownik | 85 7375005 w. 30

Referat Wodociągów i Kanalizacji

kierownik | 85 7302846;
oczyszczalnia ścieków | 85 7375118
hydrofornia | 85 7302846

Urząd Stanu Cywilnego

zastępca kierownika | 85 7375005 w. 27

Stanowisko ds. oświaty, obsługi Rady Miasta i jej organów

85 7375005 w. 26

Stanowisko ds. ewidencji ludności i kadr

85 7375005 w. 26

Stanowisko ds. obronnych i obywatelskich

85 7375005 w. 26

Stanowisko ds. sekretariatu i spraw socjalnych

85 7375005

 

Eugeniusz Tomasz Koczewski

 41467010 172197793676771 1366430324665352192 o

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 11.00 i od 15.30 do 16.00. Na spotkanie z Burmistrzem można umówić się także w innym terminie, poprzez sekretariat Urzędu Miasta telefonicznie (tel. 85 7375005) lub osobiście (Brańsk ul. Rynek 8, pokój 10). Uzgadniając termin spotkania wskazane jest określenie przedmiotu sprawy i podanie danych kontaktowych.

Kadencja 2018-2023

  • Bolesta Heronim Edward - przewodniczący Rady Miasta
  • Renata Zawadzka - wiceprzewodniczący Rady Miasta
  • Angielczyk Magdalena
  • Buśko Paweł
  • Czapski Wojciech
  • Dąbrowski Edward
  • Dąbrowski Jerzy
  • Fiedorowicz Wojciech
  • Kołoszko Walenty
  • Kryński Jan
  • Pietrzykowski Łukasz
  • Prześniak Krzysztof
  • Święcki Krzysztof Waldemar
  • Wasielewski Grzegorz
  • Wasilewski Wojciech

Pokazy zbioru kukurydzy, bogata kolekcja odmian, prezentacje doświadczeń, wystawcy z branży rolniczej, wykłady i rozstrzygnięcia konkursów to niektóre z atrakcji, jakie przygotowaliśmy na Podlaski Dzień Kukurydzy. 13 września Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy organizuje największą w województwie podlaskim imprezę dla plantatorów i miłośników kukurydzy. W najbliższą niedzielę kukurydza będzie pełniła główną rolę na polach doświadczalnych w Szepietowie.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Zakładu Sieci Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

Podkategorie