Od 1 lutego 2018 r. podatnicy VAT otrzymali do dyspozycji nowe, bezpłatne narzędzie do wysyłania JPK_VAT – aplikację e-mikrofirma. E-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. To intuicyjna aplikacja ułatwiająca najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.

Powiat Bielski współrealizuje projekt zintegrowany "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO",  współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Program umożliwia dorosłym mieszkańcom powiatu podniesienie kwalifikacji oraz nabycie umiejętności w formach kształcenia dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Preferowane są osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich, osoby w wieku 50+ oraz nieposiadające wykształcenia wyższego. Dofinansowanie odbywa się w ramach bonu edukacyjnego (do 9 i 15 tys. zł, z wkładem własnym od 12%). Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: 

http://www.powiatbielski.pl/pl/aktualnosci/nabor-na-szkolenia-zawodowe-i-kursy-dla-mieszkancow.html

Miasto Brańsk informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła dokumentacja na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Patoki – Brańsk’’. W związku z tym osoby zainteresowane, tj. posiadające nieruchomości przy w/w odcinku drogi, mogą zapoznać się z dokumentacją projektową do 25 stycznia 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Brańsk (7.30 do 15.30), w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pokój nr 3.

Brańsk, dn. 18.01.2018 r.

Informacja Krajowego Biura Wyborczego skierowana do wyborców, a dotycząca rejestru wyborców (kliknij poniżej: Czytaj więcej...).

Jednocześnie informujemy o internetowych filmach (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) dostępnych na kanale PKW i KBW na Youtube. 

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Podkategorie