Wojewoda Podlaski informuje, że 10 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, sala 115, odbędą się konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). W celu uczestnictwa w spotkaniu należy wypełnić formularz dostępny pod adresem:

 https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-podlaskie/

Szczegółowe informacje wraz z projektem Strategii dostępne są pod adresem: 

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

W dniu 20.12.2018 r. odbyło się przekazanie dla jednostki OSP w Brańsku sprzętu zakupionego zgodnie z umową nr DFS-II-7211-2143/18 z dnia 08.10.2018 r. W ramach zadania: „Zakup wyposażenia i sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 – miasto Brańsk”, zakupiono: 

  1. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED Philips HeartStart FRx, zestaw z baterią i elektrodami, torba transportowa, klucz do trybu niemowlę/dziecko – 1 szt.
  2. Pilarka do drewna STIHL MS 362 – 1 szt.
  3. Parawan do osłony miejsca wypadku GT 030 161 STRAŻ – 1 szt.
  4. Butla stalowa 6l/300 bar MSA AUER – 2 szt.

Kwota zakupu 14 200,00 zł

Kwota dofinansowania z Fundusz Sprawiedliwości – 13 365,00 zł

Wkład własny Miasta Brańsk – 835,00 zł

„Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

logo ministerstwo sprawiedliwosci fundusz sprawiedliwosci

 

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Brańsk w okresie świątecznym pracuje;

- w Wigilię (poniedziałek, 24 XII 2018) do godziny 13.00

- w Sylwestra (31 XII 2018) do godziny 13.00

Za utrudnienia przepraszamy.

1 boze nar

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najlepsze życzenia, wszelkiej

    pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła i wielu Łask Bożych.

  Życzymy, by spotkanie z Noworocznym Jezusem było źródłem wielkiej 

        radości, miłości i pokoju w nadchodzącym Nowym Roku 2019

 

 Przewodniczący Rady Miasta                    Burmistrz Miasta           

      Heronim Edward Bolesta             Eugeniusz Tomasz Koczewski

Uprzejmie informujemy, że imienne wyniki głosowania z posiedzeń Rady Miasta Brańsk z 21 i 29 listopada 2018 r. znajdują się pod linkiem:

http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/radamiasta/  (załączniki)

Uwaga PGE Dystrybucja S.A. informuje o przewie w dostawach energii elektrycznej 20 grudnia (czwartek) na znacznym obszarze Brańska. Szczegóły:

 https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Lista-wylaczen?rejon=Bielsk-Podlaski

W związku z tym, że w Brańsku przy ul. Sienkiewicza 16/18 (tzw. ryneczek) dochodzi do dewastacji mienia, spożywania alkoholu i zaśmiecania, Dzielnicowy Posterunku Policji w Brańsku prowadzi działanie priorytetowe mające na celu wyeliminowanie poszczególnych wykroczeń. Działania te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brańsk. Prosimy o informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego.

1 grud

Więcej informacji na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Ochrona+zdrowia/Zapobieganie+HIV+AIDS.htm

Informuje się, że w okresie od 8 do 21 listopada 2019 r., odbyły się konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Brańsk na lata 2019-2020 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. W tym czasie nie wpłynęły żadne opinie, wnioski i uwagi dotyczące projektu.

Podkategorie