MSZĘ ŚWIĘTĄ PAMIĘCI

POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

ODPRAWIŁ KS. ROBERT FIGURA.

WIEŃCE PRZED POMNIKIEM ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH złożyli:

BURMISTRZ MIASTA BRAŃSK

Eugeniusz Tomasz Koczewski

WICEBURMISTRZ MIASTA BRAŃSK

Joanna Witkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA BRAŃSK

Heronim Edward Bolesta

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU Marzanna Chwaszczewska

Grzegorz Klinicki

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. AK W BRAŃSKU

Jarosław Jakimiuk

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. AK W BRAŃSKU

Anna Skowrońska

Ks. Robert Figura

znicze przy pomniku zapalili:

KRZYSZTOF PRZEŚNIAK - PIS W BRAŃSKU

DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNA - HARCERZE POD OPIEKĄ Ks. Roberta Figury

ORAZ

MIESZKAŃCY BRAŃSKA

ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM POLEGŁYM ZA POLSKĘ CZEŚĆ I CHWAŁA

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US
15 lutego br. rozpoczłą się okres rozliczeń PIT za rok 2020.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne
w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021r.

Pełna informacja w załączniku.

 

Wyniki i ustalenia w załącznikach.

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku ogłasza nabór na Kierownika Brańskiego Klubu Seniora.

Więcej informazji w załączniku.

Burmistrz Miasta Brańsk - Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Brańsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Miasta Brańsk - Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Brańsk ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Linki do artykułu i wniosku poniżej.

Plakat nabór rachmistrzów page 001

Na podstawie Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych
tych organizacji, Burmistrz Miasta Brańsk, ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały
Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk
w roku 2021”.

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Brańsk w roku 2021”.

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu
Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

III. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały
i formularza zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk
https://bransk.um.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl.
Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna będzie
w Referacie Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk, przy ul. Rynek 8 pok. Nr 13.

IV. MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze zgłaszania opinii można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście
do siedziby Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, Sekretariat (pok. Nr 10),
w godz. poniedziałek 7.30-17.00
              wtorek - czwartek 7.30 -15.30
              piątek 7.30 -14.00

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. STANOWISKO MERYTORYCZNE

Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Pani Magdalena Sycewicz,
pok. 13, tel. 85 7375005 w. 25.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

BIULETYN 10 STRON page 001

czenia 2020 2 page 001

Podkategorie