Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich.

 

 

 

 

"Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej serdecznie
zaprasza do obejrzenia zapisu spotkania z Panem Zbigniewem Romaniukiem.
Nasz gość dzieli się wiedzą o historii Brańska oraz miejscach pamięci
ulokowanych w miejscowości.Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Podlaska Akademia Edukacji
Społecznej dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-20.

Projekt zaszczycili Patronatem Honorowym:

Wojewoda Podlaski - Pan Bohdan Paszkowski
Marszałek Województwa Podlaskiego - Pan Artur Kosicki
Podlaski Instytut Kultury"

BURMISTRZ MIASTA BRAŃSK I DYEKTOR MOK W BRAŃSKU ogłaszają MIEJSKI KONKURS NA LOGO MIASTA BRAŃSK.

Kompetencje dla Branży Turystycznej

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. (MDDP) ogłasza V rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje dla Branży Turystycznej”. Zasady naboru określa "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa" wraz z załącznikami który będzie dostępny w dniu rozpoczęcia naboru na stronie projektu: www.kompetencjedlaturystyki.pl w zakładce „Do pobrania”.

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ MIASTA BRAŃSK ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańsku.

Czasowe wstrzymanie wyjazdów

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że wstrzymane zostały czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne. Skierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! i Komunikat Izby Kominiarzy

Zasady bezpieczeństwa podczas sezonu ogrzewczego 2020/2021

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o zasadach bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń grzewczych oraz obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Montaż czujników jakości powietrza.

Szanowni Mieszkańcy,

już od dziś możecie śledzić jakość powietrza w naszym mieście. Czujnik jakości powietrza Syngeos, zainstalowany zostałpod adresem Rynek 4, na budynku Przedszkola im. Sióstr Sercanek.

Powszechny spis rolny

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Podczas PSR 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) Powiat Bielski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.