11

W PROGRAMIE OBCHODÓW W BRAŃSKU BYŁY:

10.00 - MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY 

       W KOŚCIELE P.W.  WNIEBOWZIĘCIA N M W BRAŃSKU

11.00 – UROCZYSTOŚĆ PRZY POMNIKU  NA PLACU MIEJSKIM

 POŚWIĘCENIE MASZTU SFINANSOWANEGO  W RAMACH PROJEKTU

    „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

 HYMN PAŃSTWOWY ORAZ UROCZYSTE PODNIESIENIE FLAGI NA MASZT

 ZŁOŻENIE WIĄZANEK KWIATÓW

 PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA  MIASTA BRAŃSK       

PRZEMÓWIENIE MINISTRA ADAMA ANDRUSZKIEWICZA

PRZEMÓWIENIE MARSZAŁKA MARKA MALINOWSKIEGO

 WYSTĘP LZPIT „SKOWRONKI

 CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA W WYKONANIU DZIECI Z ZESPOŁU SZKÓŁ

  IM. ARMII KRAJOWEJ W BRAŃSKU

swięto Niepodległości 2022 page 001

KOMUNIKAT nr 6 ZOSTAN ZOLNIERZEM page 001

KOMUNIKAT nr 6 ZOSTAN ZOLNIERZEM page 002

KOMUNIKAT nr 6 ZOSTAN ZOLNIERZEM page 003

293488321 360732446229932 7978062344261869717 n293792029 415346737302324 191192429443750237 n

302320356 444672687703062 4447689240307673783 n

Chcesz wstąpić do Wojska Polskiego? Wybierz swoją drogę...

Wojsko to wyzwanie.

Możesz sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe i ambicje. Masz niepowtarzalną szansę, by spotkać ludzi myślących tak jak Ty, by poszerzyć wiedzę w wielu unikatowych dziedzinach, poznać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy oraz zdobyć i rozwijać umiejętności, które są niedostępne poza wojskiem.

Plusów jest więcej

Jeśli na przykład wybierzesz karierę żołnierza zawodowego to możesz liczyć na stabilne
i atrakcyjne wynagrodzenie z licznymi dodatkami, kursy i szkolenia specjalistyczne, w tym językowe, jasno określoną ścieżkę awansu oraz pewną emeryturę w przyszłości.

W wojsku możesz wykorzystać swoje kwalifikacje, zdolności, wiedzę i wykształcenie.

Służba jest także okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kwalifikacji. Jeśli jednak nie masz specjalistycznych kwalifikacji, droga do wojska nie jest dla Ciebie zamknięta. W armii istnieje spójny system umożliwiający podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności.

spotkanie 14.11.2022 r. Czyste Powietrze page 001

314470816 696333571538310 7981138570347334305 n

Burmistrz Miasta Brańsk

oraz dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku

uprzejmie zapraszają

na uroczystości z okazji

Narodowego

Święta

Niepodległości

w dniu 11 listopada  2022 roku

POD BIAŁO CZERWONĄ page 002

POD BIAŁO CZERWONĄ page 003

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz przeprowadzania przez Urząd Miasta Brańsk  wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach Burmistrz Miasta Brańsk zwraca się z prośbą do mieszkańców Brańska o niezwłoczne zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla.

Do zakupu węgla po cenach preferencyjnych uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, z wyłączeniem osób gospodarstwa domowego, które kupiły węgiel na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000zł brutto za tonę, w ilości określonej w stosownym rozporządzeniu.

 

Informację o zamiarze zakupu węgla można zgłaszać:

W informacji należy podać:

 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • rodzaj węgla (ekogroszek, orzech II)
 • ilość zamawianych ton.

 

Gospodarstwo domowe może zakupić do 3 ton węgla po cenie preferencyjnej, z tym że:

 • 1,5 t do 31 grudnia 2022 r.,
 • 1,5 t po 1 stycznia 2023 r.

 

UWAGA! Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Ma charakter wyłącznie informacyjny i służy do określenia zapotrzebowania na węgiel  w ramach zakupu preferencyjnego.

Składanie zamówień będzie możliwe po wejściu w życie stosownych przepisów, o czym niezwłocznie poinformujemy.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO informuję, że:

 1. Administrator danych:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk;

 1. Inspektor ochrony danych:

dane kontaktowe inspektora ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 504976690.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu złożenia zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach;

 1. Podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pan/i zgody na przetwarzanie danych;

 1. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi realizującemu dostawę węgla;

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.);

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo:

 1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;
 2. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
 3. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
 4. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 5. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 6. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 7. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach;

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Image 005 page 001

 

Zaproszenie

Obwieszczenie

Podkategorie