produkt polski

 

#KupujŚwiadomie #Produktpolski

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, odnoszące się do dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją PRODUKT POLSKI. Przepisy te dają producentom możliwość wyróżniania na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców poprzez oznakowanie ich informacją PRODUKT POLSKI, konsumentom zaś umożliwiają odnalezienie na sklepowej półce krajowego asortymentu. Znak PRODUKT POLSKI dzięki prostej grafice nawiązującej do polskiej flagi jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy kraj pochodzenia traktują jako jedno z kryteriów wyboru produktów rolno-spożywczych.

Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI – Twój wybór ma ogromne znaczenie! Kupując produkty krajowego pochodzenia wspierasz przedsiębiorców, rolników i firmy działające na terenie Polski, wspierasz budżety samorządów i dajesz wyraz nowoczesnego patriotyzmu. Jak pisze Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski w apelu inaugurującym kampanię Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI: „Z punktu widzenia przyszłości polskiego rolnictwa oraz gospodarki to priorytet i nasz wspólny cel i społeczny obowiązek”.

Link do całości

Urząd Miasta Brańsk przypomina, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Miasta Brańsk (dotyczy to również osób niezameldowanych, a także obcokrajowców mieszkających na terenie Miasta Brańsk). Opłatę za odpady komunalne uiszcza się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji (tj. liczba osób zamieszkujących x stawka).

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/11/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 poz. 4820) Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że Urząd Miasta Brańsk przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie odwołana.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o zdrowie naszych wystawców, odwiedzających i pracowników, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polska Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pozostałymi związkami hodowców zwierząt podjął decyzje o odwołaniu XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. W tym roku impreza ta miała odbyć się w dniach 27-28 czerwca.

Za utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem        

Dyrektor PODR Szepietowo

Wojciech Mojkowski    

K O M U N I K A T

 

Burmistrza Miasta Brańsk

w sprawie odwołania zakazu handlu na targowiskach miejskich

przy ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza w Brańsku

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie odwołania zakazu handlu na targowiskach miejskich przy ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza w Brańsku informuję, że:

z dniem 11 maja 2020 r. odwołuje się zakaz handlu na targowiskach miejskich

przy ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza w Brańsku.


Osoby prowadzące handel oraz osoby przebywające na placach targowych zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów, nakazów i zaleceń.

 

Burmistrz Miasta Brańsk    

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

BRANSKIE WIESCI 2

życzenia straż 123 page 001

img20200504 11364589 page 001

Specustawa zmieniła działanie samorządu lokalnego. Dostał nowe zadania i uprawnienia, ale w tym samym czasie wiele spraw nie może być procedowanych. Jak dziś wygląda jego działanie i nasze relacje z władzą? Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapraszają na webinarium!

Webinarium, prowadzone przez Szymona Osowskiego, jest dla mieszkanek i mieszkańców, ale też dla pracowników administracji publicznej. Pomoże zorientować się w przepisach i funkcjonowaniu urzędów – czyli w sprawach, które mnożą pytania, wydają się niejasne. Dowiemy się z niego:

  • z czego wynikają zakazy/nakazy np. przemieszczania się;
  • jak polecenia Premiera, wojewodów, Ministra Zdrowia mogą wpłynąć na działanie samorządu;
  • wpływ ograniczeń na sprawy w sądach, budżet obywatelski, fundusz sołecki, konsultacje społeczne, rewitalizację i zagospodarowanie przestrzenne, inicjatywę lokalną, jawność;
  • zasady pracy rad gminy pod nowymi przepisami;
  • nowe uprawienia wójtów/burmistrzów/prezydentów;
  • jak działają urzędy – załatwianie spraw, godziny otwarcia
  • co z organizacjami społecznymi: zasadami działania, konkursami, rozliczeniami.

Aby wziąć udział w webinarium, należy zarejestrować się pod linkiem:

Rejestracja na webinarium
Zapraszamy 5 maja o godz. 19!

 

 

Podkategorie