wielkanoc2024 2

Zrzut ekranu 2024 03 25 145619

Image 008 page 0012

Dragon-24- wojsko na największych, planowych ćwiczeniach.W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań.

Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych apeluje również o ochronę danych, nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców, radnych, a także osoby
kandydujące do samorządu w tegorocznych wyborach do udziału w bezpłatnym kursie
(Bez)Nadzieja małej i dużej gminy. Podczas 8 spotkań online wraz z zaproszonymi
ekspertami przybliżymy tematy związane ze sprawami lokalnymi i prawem takie, jak
planowanie przestrzenne, budżet gminy czy prawa do informacji.

Nabór do kursu trwa do 8 kwietnia , a szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://siecobywatelska.pl/beznadzieja_kurs2024/

Zapraszamy do lektury Brańskich Wieści 

BIULETYN LUTY 24.02.2024 page 001

Zrzut ekranu 2024 02 22 114926

Zrzut ekranu 2024 02 22 114757

Zrzut ekranu 2024 02 22 114843

Podkategorie