BIULETYN 10 STRON page 001

czenia 2020 2 page 001

ANKIETA DOTYCZĄCA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BRAŃSK

Szanowni Państwo!


        W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dokumentu planistycznego – Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brańsk, zwracamy się do Państwa
z prośbą o wypełnienie ankiety oraz wzięcie udziału w głosowaniu poprzez stronę internetową
http://konsultacje.podlasie.pl/bransk/
         

          Ankieta ta ma na celu dostarczenie informacji na temat potrzeb, oczekiwań i wizji mieszkańców
Miasta Brańsk dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ankieta stanowić
będzie ważny materiał pomocniczy w tworzeniu studium. Ankieta skierowana jest do pełnoletnich
mieszkańców naszej gminy i ma charakter anonimowy. Wykorzystana zostanie tylko i wyłącznie do
celów opracowania studium. Prosimy o wpisanie odpowiedzi lub wypełnienie pustego pola.

E – konsultacje będą prowadzone do dnia 30 stycznia 2021 roku

Bezpośredni link do ankiety:
http://konsultacje.podlasie.pl/bransk/?page_id=34

Dziękujemy za udzielone odpowiedzi
Burmistrz Miasta Brańsk
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Od wielu lat Urząd Miasta w Brańsku organizował uroczystości dla małżeństw, które razem spędziły 50 lat życia.

Uroczystość Złotych Godów

Od wielu lat Urząd Miasta w Brańsku organizował uroczystości dla małżeństw, które razem spędziły 50 lat życia. Z uwagi na panujący stan epidemii w tym roku Jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od prezydenta Polski oraz upominki od Burmistrza Miasta pana Eugeniusz Tomasza Koczewskiego do swoich domów. Burmistrz Dostojnym Jubilatom złożył życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i pogody ducha. Kolejnych wspólnych lat w otoczeniu najbliższych, miłości i wzajemnego szacunku Państwu:

 

 

Annie i Czesławowi Dernowskim

Teresie i Kazimierzowi Kalinowskim

Marii i Janowi Niewińskim

Marii i Stanisławowi Pawłowskim

IMG 20201215 092213

IMG 20201215 092219

IMG 20201215 092236

IMG 20201215 0923071

IMG 20201215 120649

 

 

 

 

 

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich.

 

 

 

 

"Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej serdecznie
zaprasza do obejrzenia zapisu spotkania z Panem Zbigniewem Romaniukiem.
Nasz gość dzieli się wiedzą o historii Brańska oraz miejscach pamięci
ulokowanych w miejscowości.Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Podlaska Akademia Edukacji
Społecznej dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-20.

Projekt zaszczycili Patronatem Honorowym:

Wojewoda Podlaski - Pan Bohdan Paszkowski
Marszałek Województwa Podlaskiego - Pan Artur Kosicki
Podlaski Instytut Kultury"

BURMISTRZ MIASTA BRAŃSK I DYEKTOR MOK W BRAŃSKU ogłaszają MIEJSKI KONKURS NA LOGO MIASTA BRAŃSK.

Kompetencje dla Branży Turystycznej

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. (MDDP) ogłasza V rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje dla Branży Turystycznej”. Zasady naboru określa "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa" wraz z załącznikami który będzie dostępny w dniu rozpoczęcia naboru na stronie projektu: www.kompetencjedlaturystyki.pl w zakładce „Do pobrania”.

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ MIASTA BRAŃSK ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańsku.

Czasowe wstrzymanie wyjazdów

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że wstrzymane zostały czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne. Skierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie.

Podkategorie