KOMUNIKAT nr 6 ZOSTAN ZOLNIERZEM page 001

KOMUNIKAT nr 6 ZOSTAN ZOLNIERZEM page 002

KOMUNIKAT nr 6 ZOSTAN ZOLNIERZEM page 003

293488321 360732446229932 7978062344261869717 n293792029 415346737302324 191192429443750237 n

302320356 444672687703062 4447689240307673783 n

Chcesz wstąpić do Wojska Polskiego? Wybierz swoją drogę...

Wojsko to wyzwanie.

Możesz sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe i ambicje. Masz niepowtarzalną szansę, by spotkać ludzi myślących tak jak Ty, by poszerzyć wiedzę w wielu unikatowych dziedzinach, poznać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy oraz zdobyć i rozwijać umiejętności, które są niedostępne poza wojskiem.

Plusów jest więcej

Jeśli na przykład wybierzesz karierę żołnierza zawodowego to możesz liczyć na stabilne
i atrakcyjne wynagrodzenie z licznymi dodatkami, kursy i szkolenia specjalistyczne, w tym językowe, jasno określoną ścieżkę awansu oraz pewną emeryturę w przyszłości.

W wojsku możesz wykorzystać swoje kwalifikacje, zdolności, wiedzę i wykształcenie.

Służba jest także okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kwalifikacji. Jeśli jednak nie masz specjalistycznych kwalifikacji, droga do wojska nie jest dla Ciebie zamknięta. W armii istnieje spójny system umożliwiający podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności.

spotkanie 14.11.2022 r. Czyste Powietrze page 001

314470816 696333571538310 7981138570347334305 n

Burmistrz Miasta Brańsk

oraz dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku

uprzejmie zapraszają

na uroczystości z okazji

Narodowego

Święta

Niepodległości

w dniu 11 listopada  2022 roku

POD BIAŁO CZERWONĄ page 002

POD BIAŁO CZERWONĄ page 003

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz przeprowadzania przez Urząd Miasta Brańsk  wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach Burmistrz Miasta Brańsk zwraca się z prośbą do mieszkańców Brańska o niezwłoczne zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla.

Do zakupu węgla po cenach preferencyjnych uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, z wyłączeniem osób gospodarstwa domowego, które kupiły węgiel na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000zł brutto za tonę, w ilości określonej w stosownym rozporządzeniu.

 

Informację o zamiarze zakupu węgla można zgłaszać:

W informacji należy podać:

 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • rodzaj węgla (ekogroszek, orzech II)
 • ilość zamawianych ton.

 

Gospodarstwo domowe może zakupić do 3 ton węgla po cenie preferencyjnej, z tym że:

 • 1,5 t do 31 grudnia 2022 r.,
 • 1,5 t po 1 stycznia 2023 r.

 

UWAGA! Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Ma charakter wyłącznie informacyjny i służy do określenia zapotrzebowania na węgiel  w ramach zakupu preferencyjnego.

Składanie zamówień będzie możliwe po wejściu w życie stosownych przepisów, o czym niezwłocznie poinformujemy.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO informuję, że:

 1. Administrator danych:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk;

 1. Inspektor ochrony danych:

dane kontaktowe inspektora ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 504976690.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu złożenia zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach;

 1. Podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pan/i zgody na przetwarzanie danych;

 1. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi realizującemu dostawę węgla;

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.);

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo:

 1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;
 2. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
 3. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
 4. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 5. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 6. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 7. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach;

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Image 005 page 001

 

Zaproszenie

Obwieszczenie

Szanowni Mieszkańcy Miasta Brańsk!

Jeśli wystąpi zagrożenie radiacyjne, to mieszkańcy Brańska otrzymają bezpłatnie
tabletki zawierające jodek potasu. Tabletki będą wydawane zgodnie zasadami
i dawkowaniem określonym w informacji Wojewody Podlaskiego.

W ramach działań podejmowanych przez władze centralne, tabletki trafiły już do
naszego miasta. Ewentualna ich dystrybucja wśród mieszkańców będzie się
odbywała tylko w wypadku ogłoszonego alarmu.

Wszystkie kroki podejmowane są w ramach działań z zakresu zarządzania
kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi
walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Z informacji przekazywanych
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  wynika, że ryzyko
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak na wszelki wypadek
należy się do niego wcześniej przygotować.

Dlatego Miasto Brańsk przygotowało listę placówek, w których będą dystrybuowane
tabletki w wypadku ogłoszonego zagrożenia radiacyjnego. Zgłosić się będzie można
po nie do najbliższej placówki, bez względu na miejsce zamieszkania.

Lista punktów wydawania tabletek na terenie Brańska, w których W RAZIE
ALARMU będą dystrybuowane tabletki z jodkiem potasu:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed, ul. Kościelna 9, 17-120 Brańsk
2. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ul. Armii Krajowej 7, 17-120 Brańsk
3. Klub Seniora, ul. Binduga 95, 17-120 Brańsk
4. Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
5. Przychodnia TOR-MED w Holonkach s.c. Danuta, Jacław, Stefan Torczyńscy,
ul. Jana Pawła II 19, 17-120 Brańsk

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego. Stworzyliśmy go,
aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość
gdzie się zgłosić po tabletki.

Informacja o dawkowaniu tabletek jodku potasu:

 Noworodki do 1 miesiąca życia - ¼ tabletki (ćwierć tabletki 12,5 mg)
 Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat - ½ tabletki (pół tabletki 25 mg)
 Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat – 1 tabletka 50 mg
 Osoby od 12 do 60 roku życia – 2 tabletki 100 mg
 Kobiety w ciąży i karmiące piersią – 2 tabletki 100 mg

Aby uzyskać odpowiednią dawkę leku dla niemowląt i małych dzieci, należy
przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.
Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. W przypadku dzieci karmionych
piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy ze względu na swoją sytuację zdrowotną może
przyjąć tabletki z jodkiem potasu, powinien zawczasu skonsultować to ze swoim
lekarzem.

Tabletek nie powinny przyjmować osoby:

 z uczuleniem na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 z nadczynnością tarczycy
 z zaburzeniem naczyń krwionośnych (zapaleniem naczyń z
hipokomplementemią)
 z chorobami autoimmunologicznymi połączonymi ze świądem i pęcherzami na
skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Durhinga)

Należy się skonsultować z lekarzem w wypadku:

 występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia (przed
przyjęciem leku)
 zwężenia dwór oddechowych, powodujących trudności w oddychaniu (przed
przyjęciem leku)
 podania leku noworodkowi w celu skontrolowania czynności tarczycy (po
przyjęciu leku)

Budżet Obywatelski 2023: Mieszkańcy wybrali projekty do realizacji

117 osób oddało swoje głosy na projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Łącznie oddano 145 głosy, z czego na zadania o charakterze majątkowym oddano 117 głosy, a na zadania o charakterze społeczno-kulturalnym oddano 28 głosów.

Podkategorie