3 nabór page 001

3 nabór page 002

3 nabór page 003

3 nabór page 004

 

OSP w Brańsku zrealizowało zadanie prewencyjne polegające na
zakupie sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznych ubrań,
butów z membraną oraz hełmów dla strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakup w kwocie 50 000,00 zł sfinansowany z funduszu
prewencyjnego PZU Życie SA.

16769746175711676976033714

16769746176021676974617586

1676974617711

 

 

mikroinstalacje ogłoszenie page 001

Złóż wniosek o 500 plus w apliakcji mZUS

  • prosty sposób na złożenie wniosków o świadczenia dla rodziny
  • szybka informacja o Twoim wniosku
  • wygodny dostęp do danych o wypłacie Twoich świadczeń
  • powiadomienia z ZUS o okresach świadczeniowych
  • wiadomości, które pojawiły się na Twoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Bezpłatna aplikacja mZUS jest dostępna w sklepach Google Play i App Store

Wnioski oświadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego

 

500

BIULETYN STYCZEŃ 2023 wersja internetowa page 001

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 31 stycznia 2023 roku
w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych
organizacji, Burmistrz Miasta Brańsk, ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Brańsk w roku 2023”.

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2023”.
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje społeczne, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Miasta Brańsk.

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta
Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

III. FORMA KONSULTACJI
Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2023” i formularz zgłaszania opinii dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk https://bransk.um.gov.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl.
Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna
jest w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk, przy ul. Rynek 8 pok. Nr 1.

IV. MIEJSCE KONSULTACJI
Uwagi do projektu należy zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza.
Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8,
17 – 120 Brańsk, Sekretariat (pok. Nr 10), w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek
7.30-17.00, wtorek - czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00, przesłać na adres: Urząd Miasta Brańsk,
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. STANOWISKO MERYTORYCZNE
Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Kierownik Referatu
Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, tel. 85 7375005 w. 25, pok. 13.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

W dniu 12 stycznia 2023 roku Burmistrz Miasta Brańsk Pan Eugeniusz Koczewski oraz Sekretarz Miasta Pani Joanna Witkowska korzystając z uprzejmości Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Wojciecha Bakuna przekazali, zakupiony w ramach pomocy rzeczowej zestaw sprzętu do Internetu satelitarnego Starlink wraz z opłaconym na 6 miesięcy abonamentem, dla Pana Romana Durbaka przedstawiciela Mera Miasta Borysław.

 

20230112 123016

 

Miasto Borysław jest miastem partnerskim z Miastem Brańsk, położone jest na Ukrainie w obwodzie lwowskim. Obecnie liczy sobie ok. 37 tysięcy mieszkańców, jest ośrodkiem wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego i ozokerytu, przemysłu chemicznego, ceramicznego, spożywczego oraz posiada wytwórnię sztucznych diamentów. Borysław od chwili powstania (XIV w.) do 1945 roku, z wyłączeniem okresu zaborów, znajdował się w granicach Polski. Po zakończeniu II wojny światowej i włączeniu do ZSRR poddany został masowym deportacjom polskiej ludności. Po rozpadzie ZSRR miasto administracyjnie weszło w skład Ukrainy.

 

Starlink to projekt amerykańskiej firmy SpaceX, należącej do Eltona Muska, który zapewnia szybki, szerokopasmowy Internet o małych opóźnieniach na całym świecie. Wykorzystując zaawansowane satelity na niskiej orbicie, Starlink umożliwia rozmowy wideo, transmisje strumieniowe i inne działania wymagające dużej szybkości transmisji danych, które do tej pory nie były możliwe przy użyciu Internetu satelitarnego.

 

Stacja satelitarna będzie wykorzystywana podczas awarii lub problemów z główną siecią komunikacyjną.

 

 20230112 124235

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Więcej informacji odnośnie mLegitymacji w  załączniku poniżej (Ulotka mLegitymacja). 

PlakatAktywacjaWygląd

Podkategorie