POD BIAŁO CZERWONĄ page 002

POD BIAŁO CZERWONĄ page 003

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz przeprowadzania przez Urząd Miasta Brańsk  wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach Burmistrz Miasta Brańsk zwraca się z prośbą do mieszkańców Brańska o niezwłoczne zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla.

Do zakupu węgla po cenach preferencyjnych uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, z wyłączeniem osób gospodarstwa domowego, które kupiły węgiel na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000zł brutto za tonę, w ilości określonej w stosownym rozporządzeniu.

 

Informację o zamiarze zakupu węgla można zgłaszać:

W informacji należy podać:

 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • rodzaj węgla (ekogroszek, orzech II)
 • ilość zamawianych ton.

 

Gospodarstwo domowe może zakupić do 3 ton węgla po cenie preferencyjnej, z tym że:

 • 1,5 t do 31 grudnia 2022 r.,
 • 1,5 t po 1 stycznia 2023 r.

 

UWAGA! Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Ma charakter wyłącznie informacyjny i służy do określenia zapotrzebowania na węgiel  w ramach zakupu preferencyjnego.

Składanie zamówień będzie możliwe po wejściu w życie stosownych przepisów, o czym niezwłocznie poinformujemy.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO informuję, że:

 1. Administrator danych:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk;

 1. Inspektor ochrony danych:

dane kontaktowe inspektora ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 504976690.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu złożenia zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach;

 1. Podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pan/i zgody na przetwarzanie danych;

 1. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi realizującemu dostawę węgla;

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.);

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo:

 1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;
 2. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
 3. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
 4. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 5. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 6. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 7. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach;

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Image 005 page 001

 

Zaproszenie

Obwieszczenie

Szanowni Mieszkańcy Miasta Brańsk!

Jeśli wystąpi zagrożenie radiacyjne, to mieszkańcy Brańska otrzymają bezpłatnie
tabletki zawierające jodek potasu. Tabletki będą wydawane zgodnie zasadami
i dawkowaniem określonym w informacji Wojewody Podlaskiego.

W ramach działań podejmowanych przez władze centralne, tabletki trafiły już do
naszego miasta. Ewentualna ich dystrybucja wśród mieszkańców będzie się
odbywała tylko w wypadku ogłoszonego alarmu.

Wszystkie kroki podejmowane są w ramach działań z zakresu zarządzania
kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi
walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Z informacji przekazywanych
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  wynika, że ryzyko
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak na wszelki wypadek
należy się do niego wcześniej przygotować.

Dlatego Miasto Brańsk przygotowało listę placówek, w których będą dystrybuowane
tabletki w wypadku ogłoszonego zagrożenia radiacyjnego. Zgłosić się będzie można
po nie do najbliższej placówki, bez względu na miejsce zamieszkania.

Lista punktów wydawania tabletek na terenie Brańska, w których W RAZIE
ALARMU będą dystrybuowane tabletki z jodkiem potasu:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed, ul. Kościelna 9, 17-120 Brańsk
2. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ul. Armii Krajowej 7, 17-120 Brańsk
3. Klub Seniora, ul. Binduga 95, 17-120 Brańsk
4. Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
5. Przychodnia TOR-MED w Holonkach s.c. Danuta, Jacław, Stefan Torczyńscy,
ul. Jana Pawła II 19, 17-120 Brańsk

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego. Stworzyliśmy go,
aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość
gdzie się zgłosić po tabletki.

Informacja o dawkowaniu tabletek jodku potasu:

 Noworodki do 1 miesiąca życia - ¼ tabletki (ćwierć tabletki 12,5 mg)
 Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat - ½ tabletki (pół tabletki 25 mg)
 Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat – 1 tabletka 50 mg
 Osoby od 12 do 60 roku życia – 2 tabletki 100 mg
 Kobiety w ciąży i karmiące piersią – 2 tabletki 100 mg

Aby uzyskać odpowiednią dawkę leku dla niemowląt i małych dzieci, należy
przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.
Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. W przypadku dzieci karmionych
piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy ze względu na swoją sytuację zdrowotną może
przyjąć tabletki z jodkiem potasu, powinien zawczasu skonsultować to ze swoim
lekarzem.

Tabletek nie powinny przyjmować osoby:

 z uczuleniem na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 z nadczynnością tarczycy
 z zaburzeniem naczyń krwionośnych (zapaleniem naczyń z
hipokomplementemią)
 z chorobami autoimmunologicznymi połączonymi ze świądem i pęcherzami na
skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Durhinga)

Należy się skonsultować z lekarzem w wypadku:

 występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia (przed
przyjęciem leku)
 zwężenia dwór oddechowych, powodujących trudności w oddychaniu (przed
przyjęciem leku)
 podania leku noworodkowi w celu skontrolowania czynności tarczycy (po
przyjęciu leku)

Budżet Obywatelski 2023: Mieszkańcy wybrali projekty do realizacji

117 osób oddało swoje głosy na projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Łącznie oddano 145 głosy, z czego na zadania o charakterze majątkowym oddano 117 głosy, a na zadania o charakterze społeczno-kulturalnym oddano 28 głosów.

Image 010 page 001

W sobotę, 1 października 2022 r., w sali Domu Opieki Społecznej im. Jana Pawła II w  Brańsku odbyła się wyjątkowa uroczystość – wręczenie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Jubilatów i ich rodzin.

Pary, które przeżyły razem 50 lat, odebrały z rąk Burmistrza medale przyznane przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie to wyraz wdzięczności za lata pielęgnowania miłości, trwania przy sobie w tych dobrych i złych momentach, wyrozumiałość, cierpliwość dla partnera, małżeńskie poświęcenia.

Wśród małżeństw, którym zostały przyznane medale znaleźli się:
Państwo Jadwiga i Zygmunt Hofmanowie, Państwo Teresa i Roman Leonikowie, Państwo Maria i Kazimierz Małaszkiewiczowie, Państwo Zdzisława i Mieczysław Skibowscy,
Państwo Zofia i Jan Stanisławscy, Państwo Walentyna i Eugeniusz Tokajukowie, Państwo Krystyna i Jan Uścińscy.

Życzenia jubilatom złożyli: Burmistrz Miasta Brańsk Tomasz Eugeniusz Koczewski, Zastępca Burmistrza Miasta Brańsk Joanna Witkowska, Przewodniczący Rady Miasta Brańsk Heronim Edward Bolesta, Skarbnika Miasta Brańsk Joanna Sopek, ksiądz Łukasz Wojewódzki wikary Parafii Rzymskokatolickiej w Brańsku oraz pracownicy Urzędu Stanu
Cywilnego i Urzędu Miasta w Brańsku.

Po dekoracji par medalami nie zabrakło tradycyjnego “sto lat”, lampki szampana i tortu. Uroczystość została uświetniona częścią artystyczną w wykonaniu dzieci przedszkola im. Sióstr Sercanek” w Brańsku.

Dostojnym Jubilatom gratulujemy wspólnie przeżytych 50. lat i życzymy wiele zdrowia i pomyślności na kolejne lata.

 Relacja foto z wydarzenia zdjęcia Kamil Pietraszko:

 https://bielsk.eu/bransk/39647-siedem-malzenstw-z-branska-swietowalo-zlote-gody-foto

IMG 20221001 103006IMG 20221001 115327

IMG 20221001 123816IMG 20221001 113946

 

 

 

 

 

 

 

POD BIAŁO CZERWONĄ page 001

Podkategorie