Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ MIASTA BRAŃSK ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańsku.

Czasowe wstrzymanie wyjazdów

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że wstrzymane zostały czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne. Skierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie.

Montaż czujników jakości powietrza.

Szanowni Mieszkańcy,

już od dziś możecie śledzić jakość powietrza w naszym mieście. Czujnik jakości powietrza Syngeos, zainstalowany zostałpod adresem Rynek 4, na budynku Przedszkola im. Sióstr Sercanek.

Powszechny spis rolny

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Podczas PSR 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) Powiat Bielski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Rządowy program pomocy

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję "PPK blisko Ciebie", dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) Białystok, 14.09.2020 godz. 11:00 Podlaski Urząd Wojewódzki

Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą "PPK Blisko Ciebie" jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Projekt "Pod biało-czerwoną"

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu.

ODDAJ GŁOS POPARCIA

Konkurs fotograficzny

Konkursu Fotograficznego "Polska Smakuje"

Celem Konkursu "Polska smakuje" jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na https://www.kowr.gov.pl/konkurs

Ogólnopolski Konkurs Testowy

Ogólnopolski Konkurs Testowy

Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

100 osób, które rozwiąże test online i zdobędzie najwięcej punktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Powodzenia!

Zakończenie konkursu 15.09.2020 r.

Zarejestruj się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i rozwiąż test.

Reguamin konkursu dostępny jest na www.krus.gov.pl

Podkategorie