Budżet Obywatelski 2022: Mieszkańcy wybrali projekty do realizacji

146 osób oddało swoje głosy na projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Łącznie oddano 174 głosy, z czego na zadania o charakterze majątkowym oddano 146 głosy, a na zadania o charakterze społeczno-kulturalnym oddano 28 głosów.

Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że na terenie Miasta Brańsk jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, itp. znajdujących się na terenie naszego miasta.

 

Obowiązek ten wynika z zapisów uchwały nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” (zmienionej uchwałą nr XIX/236/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.).

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji umożliwi dokonanie oceny skali potrzeb mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, a co za tym idzie umożliwi również lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych.

Złożenie ankiety nie wiąże się z żadnymi kosztami ani dodatkowymi opłatami. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Niemniej jednak nieudzielenie informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować w przyszłości brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę.

W związku z powyższym, w celu realizacji nałożonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na naszą gminę obowiązku, w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. wypełnioną ankietę należy złożyć w wybrany sposób:

  • osobiście wrzucając do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Brańsk przy ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
  • listownie na adres Urzędu Miasta Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk.

WAŻNE: Jeśli właściciel/współwłaściciel posiada więcej niż jeden budynek/lokal, ankietę wypełnia dla każdego obiektu osobno.

Bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji o ankietyzacji wśród najbliższych i sąsiadów.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2021 r. równolegle wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz. 554 z późn. zm).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Brańsk oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas.

Pliki do pobrania:

4 BIULETYN do druku papierowego 1 page 001

BRAŃSKIE SKARBY.
ARCHEOLOGICZNE WĘDRÓWKI W PRZESZŁOŚĆ


Wernisaż wystawy odbędzie się w niedzielę 26 września 2021 r. o godz. 15.00 w Zespole
Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ul. Armii Krajowej 7.


Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii
Krajowej w Brańsku zapraszają na wystawę ,,Brańskie skarby. Archeologiczne wędrówki w
przeszłość”. Pod tym nieco tajemniczym i wiele obiecującym tytułem kryje się ekspozycja,
która poprowadzi nas na wędrówkę w przeszłość Brańska i okolic. Przeszłość odkrywaną
zarówno dzięki przypadkowym znaleziskom jak i prowadzonym przez wiele lat naukowym
pracom archeologicznym. Temat zwizualizują plansze prezentujące w interesujący sposób
najciekawsze materiały oraz zdjęcia z prac terenowych - wykopalisk. Atrakcją będzie pokaz
oryginalnych zabytków ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, wśród nich
słynnego skarbu z Brańska, który obejrzeć będzie można w dniu wernisażu.

W programie:
- prelekcja Ireneusza Kryńskiego „Opowieść o skarbach”
- rozstrzygnięcie konkursu „Na Zamczysku”
- pokaz wypieku podpłomyków w wykonaniu pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury
Ludowej

Wystawa przygotowana przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Komisarz wystawy, teksty: Ireneusz Kryński

INFORMACJA O SPOTKANIU 1 page 001

Burmistrz Miasta Brańsk

zaprasza do udziału w konkursie wszystkich, którzy będą zaszczepieni w przedziale czasu:

1 LIPCA 2021 - 30 PAŹDZIERNIKA 2021.

NA ZWYCIĘZCÓW LOSOWANIA CZEKA PIĘĆ TALONÓW O WARTOŚCI 2 000,00ZŁ

KAŻDY NA ZAKUP DOWOLNEGO SPRZĘTU AGD lub RTV.

szczepm

MIEJSKI KONKURS
PROMUJĄCY SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

pod hasłem „STOP COVID-19 - Zaszczep Się!”

ogłoszony w ramach wzmocnienia ogólnopolskiej kampanii #Szczepimy Się

Szczegóły w Regulaminie w załączniku

 

 

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brańsku
ze środków finansowych Województwa Podlaskiego

W związku z realizacją umowy zawartej dnia 08 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim
a Miastem Brańsk, ze środków finansowych Województwa Podlaskiego oraz Miasta Brańsk, za łączną
kwotę 6042,00 zł dokonano zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Brańsk.

linkaKoło

rzutka na pasiekamizelka

Zestaw ratownictwa wodnego I

240747630 944819699722293 1731876099028951012 n
Bateria akumulator do latarek Streamlight Survivor B-90316

Podkategorie