1.10.2021 r. - 08.10.2021 r. - Głosowanie w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Brańsk.

1.10.2021 r. - 08.10.2021 r. - Głosowanie w Urzędzie Miasta Brańsk w godzinach 8.00 do 15.00 w dniach pracy Urzędu Miasta.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?

  1. Projekty (zadania) są wybierane w głosowaniu powszechnym.
  2. Podczas głosowania można wybrać jeden projekt o charakterze inwestycyjnym/majątkowym oraz jeden projekt o charakterze społeczno-kulturalnym.
  3. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Brański.
  4. Każda osoba, o której mowa w ust. 2 może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.
  5. Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu potwierdza odbiór karty do głosowania czytelnym podpisem złożonym na liście do głosowania, w przypadku głosowania w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk.
  6. W przypadku głosowania w formie elektronicznej, w celu weryfikacji oddania głosu, osoba głosująca wprowadza w określone pole swój adres email. Na wskazany adres email głosujący otrzyma wiadomość zawierającą link potwierdzający głos, w który należy kliknąć lub wkleić w przeglądarce. Podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru pesel osoby głosującej oraz wskazanie przynajmniej jednego wybranego projektu (zadania) jest niezbędne do zatwierdzenia ważnego głosu. Przy wykorzystaniu jednego adresu email i numeru pesel może być zweryfikowany tylko jeden głos.
  7. Wszystkie dane uzyskane od osób głosujących w systemie informatycznym, znajdujące się w zbiorze tymczasowym, po zakończeniu głosowania i sporządzeniu protokołu zostaną niezwłocznie usunięte.
  8. Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miasta Brańsk poprzez wypełnienie i złożenie do urny karty do głosowania.
  9. Nazwy oraz pełny opis projektów udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w miejscu głosowania.