pies sprz

Sprzątając po swoim psie dbasz o estetykę miasta oraz chronisz zdrowie swoje i swoich bliskich

Twój pies – Twój obowiązek!

Dlaczego nie sprzątamy po swoich psach? Bo się wstydzimy. Wychodząc ze swoim psem kilka razy dziennie wiemy, że wrócimy w to samo miejsce jeszcze tego samego dnia, jutro, pojutrze i za miesiąc.

Efekt psich kup widzimy codziennie praktycznie wszędzie. Nie możemy udawać, że stan sanitarny trawników, deptaków, skwerów to nie nasz problem. Sprzątnięcie psiej kupy to tylko chwila. Nie ma się czego wstydzić! Mój pies – moja psia kupa i wyłącznie moja sprawa, żeby to posprzątać.

 Nie sprzątasz – chorujesz!

Nieczystości pozostawiane przez psy i koty to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim epidemiologiczny.

Kontakt z psimi lub kocimi odchodami niesie ryzyko zakażenia patogennymi bakteriami       oraz pasożytami. Lekarze pediatrzy przestrzegają, że zabawa w zanieczyszczonym piasku                  lub na skażonym trawniku może być przyczyną wielu schorzeń układu pokarmowego ludzi         (min. tasiemca psiego, tasiemca bąblowca, glisty psiej), a w szczególności naszych dzieci począwszy od biegunek, a skończywszy na utracie wzroku czy uszkodzeniu wątroby i nerek.

Sprzątanie po swoim psie jest jedynym skutecznym elementem w zapobieganiu chorobom,        na które szczególnie narażone są dzieci bawiące się na trawinkach i w piaskownicach.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk (§ 20 ust. 2 pkt. 2b)

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, zebrane do szczelnych toreb, powinny być umieszczane         w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników

Przypominamy, że kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku podlega karze grzywny. Policjant na podstawie obowiązującego taryfikatora, uprawniony jest do wystawienia mandatu z art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2023 r., poz. 2119).

Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany….”

 

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Agata Puchalska