"Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej serdecznie
zaprasza do obejrzenia zapisu spotkania z Panem Zbigniewem Romaniukiem.
Nasz gość dzieli się wiedzą o historii Brańska oraz miejscach pamięci
ulokowanych w miejscowości.Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Podlaska Akademia Edukacji
Społecznej dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-20.

Projekt zaszczycili Patronatem Honorowym:

Wojewoda Podlaski - Pan Bohdan Paszkowski
Marszałek Województwa Podlaskiego - Pan Artur Kosicki
Podlaski Instytut Kultury"